انواع ضمانت‌نامه بانکی

#انواع ضمانت نامه‌ها


ضمانت‌نامه شرکت در #مناقصه و #مزایده

#ضمانت‌_نامه_گمرکی

ضمانت‌نامه #پیش_پرداخت

ضمانت‌نامه #ارزی

ضمانت‌نامه #حسن_انجام_کار


#انواع_ضمانت‌_نامه از #جهت_اعتبار


ضمانت‌نامه #عادی

ضمانت‌نامه #بانکی


#ضمانت_نامه_عادی_یا_تعهد_نامه

ضمانت نامه عادی نوشته‌ای هست که توسط #صادر_کننده در #اختیار #وارد_کننده قرار می‌گیرد و بانک هیچ نقشی ندارد، به این نوع ضمانت نامه ها تعهدنامه می‌گویند.


ضمانت نامه عادی ممکن است #مستقیم از #فروشنده_خارجی و یا #نماینده_فروشنده_در_کشور #خریدار اخذ گردد.


ضمانت نامه بانکی

این ضمانت نامه توسط #بانک با #سپردن_وثیقه یا #وجه€نقد توسط #متعهد به #نفع #متعهدله صادر می‌گردد.

این ضمانت نامه‌ها ممکن است #ریالی یا #ارزی باشد.

بانک های داخلی تعهدات بانک های معتبر را پذیرفته و بانک صادر کننده متعهد می شود که در صورت درخواست ذینفع وجه آن را بپردازد.

ضمانتنامه های بانکی جهت #ضبط نیازی به #اقامه_دلیل نداشته و صرف درخواست خریدار قابل #وصول است.


#خصوصیات_ضمانت_نامه‌های_بانکی

ضمانت نامه‌های بانکی #ماهیتی_مستقل_از #قرارداد_پایه‌ای دارند، و همین‌که #تعهدی_تبدیل_به_ضمانت‌نامه گردد دارای ماهیتی مستقل است.

ضمانت نامه‌های بانکی #بدون_قید_و_شرط صادر می‌گردند و بدون قید و شرط هم #قابل_ضبط هستند.


ضمانت نامه‌های بانکی #غیر_قابل_انتقال هستند.

 نه قابل انتقال به اشخاص دیگری جز خریدار و فروشنده است و نه از لحاظ #موضوع_قابل_انتقال است به این معنی‌که ضمانت نامه تعهدی خاص را نمی‌توان به دلیل عدم اجرای تعهد دیگر ضبط نمود.


ضمانت نامه‌های بانکی #قابل_تمدید می باشند.

ضمانت نامه‌های بانکی قابل #ضبط و #ابطال و #آزاد_نمودن است.

چنانچه وجه ضمانت‌نامه از بانک مطالبه و بانک نسبت به واریز آن اقدام کند ضمانت‌نامه ضبط گردیده.

چنانچه تا قبل از #سر_رسید_ضمانت_نامه ذی‌نفع اقدام به تمدید ننماید یا اینکه بانک بعد از سررسید اقدام به #برگشت_و_عودت آن به بانک صادر کننده نماید، ضمان‌تنامه ابطال گردیده.

چنانچه قبل از سررسید ضمانتنامه ذی‌نفع آن را به بانک عودت دهد ضمانت‌نامه آزاد گردیده.


** انواع ضمانتنامه بانکی به تناسب کاربرد


ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

اشخاص شرکت کننده در مناقصات و مزایده ها ،باید همراه پیشنهاد خود ضمانت نامه ای را هم ارائه دهند.این نوع ضمانت نامه ها ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده می گویند. پس از تعیین و اعلام برنده ضمانت نامه اشخاصی که برنده نشده اند جهت ابطال به بانک مسترد می گردد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهد نزد کارفرما باقی می ماند و در صورت امتناع از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد و یا امتناع از انغقاد قرارداد، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده مطالبه می گردد.


#ضمانت_نامه #پیش_پرداخت

موضوع این نوع ضمانت نامه‌ها معمولا درباره #پرداخت_وجوهی هست که #پیش_از_شروع_کار #پیمانکار #توسط #کارفرما برای #تقویت_بنیه #مالی و #تکمیل #تجهیزات در #اختیار_پیمانکار قرار می‌گیرد.


#اخذ ضمانت‌نامه #حسن_انجام_کار_از_فروشنده


در مواردی‌که هنگام #خرید امکان #تحقیق و بررسی در مورد توانایی #تولیدی و #فنی و #وضعیت_مالی_فروشنده و #بازدید_از_کارخانه وجود ندارد، به‌منظور #حسن_انجام_کار #تعهدات_فروشنده و #تضمین_کیفیت #کالا ضمانت‌نامه حسن انجام کار PERFORMANCE_BANK_GUARANTEE# از فروشنده دریافت می‌گردد.


#شرایط_ضمانت_نامه #حسن_انجام_کار

ضمانت نامه‌ها دارای #مدت بوده و به #درخواست_خریدار #قابل_تمدید است و #تاریخ_تمدید آن باید #قبل_از_سر_رسید ضمانت نامه‌ها باشد.

در #متن_ضمانت_نامه #تاریخ و #شماره و #موضوع #قرارداد قید می‌شود.


#ضمانت_نامه_گمرکی

صاحبان #کالاهای #وارداتی برای #ترخیص_کالا در صورتی‌که نتوانند حقوق ورودی و سود بازرگانی را نقدا پرداخت کنند باید معادل آن ضمانت‌نامه 6 یا 9 ماهه یا قسطی به گمرک بسپارند.

با #صدور_ضمانت‌نامه_گمرکی نوعی #تعهد_پرداخت برای بانک به وجود می‌آید که در سررسید معین و تاریخ اقساط وجه آن را به گمرک بپردازد.


#ضمانت‌نامه_گمرکی


انواع #ضمانت_نامه‌های_گمرکی


۱.ضمانت‌نامه #پرداخت_سود و #عوارض_گمرکی

۲. ضمانت‌نامه #ترانزيت_کالا

۳. ضمانت‌نامه #ترخيص_موقت_کالا

۴. ضمانت‌نامه #پاساوان_کالا

۵. ضمانت‌نامه #نظام_وظيفه

۶. ضمانت‌نامه‌های #دادگستری

7-ضمانت‌نامه‌های #ارزی


#ضمانت_نامه_ارزی

ضمانت نامه‌های #ریالی_سه_طرف #بانک فروشنده #خریدار #فروشنده دارد، ضمانت‌نامه #ارزی #چهار_طرف #فروشنده #بانک_صادر کننده_ضمانت_در_ایران #خریدار_بانک_خارجی دارد.


ضمانت نامه ارزی توسط بانک کشور خریدار صادر می‌گردد و در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، تا در صورت عدم انجام تعهدات فروشنده، خریدار بتواند از آن‌ها استفاده کند.


#عملیات_صدور_ضمانت_نامه_ارزی

#فروشنده از بانک خودش #درخواست_صدور #ضمانت_نامه برای #خریدار می کند.

#بانک_فروشنده ضمن #ضمانت_فروشنده_از بانک_خریدار می‌خواهد ضمانت نامه ارزی برای خریدار صادر کند.

فروشنده #مبلغی را به‌عنوان #ضمانت_نزد_بانک_خودش می‌سپارد.


#مفاد_ضمانتنامه باید کاملا #روشن و #سررسید آن به طور صریح در متن آن قید بشود و نسخه اصلی آن پس از الصاق تمبر برای ذی‌نفع ارسال بشود.


شماره همراه 

09120713321


پیامک، واتس آپ، تلگرام

09120713321


Instagram

nedazolfagha


ایمیل 

nedazolfaghari1984@gmail.com


/ 0 نظر / 17 بازدید